Enhetschef till biblioteksenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en säker, trygg och hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik. Biblioteksverksamheten i Örnsköldsviks kommun består av huvudbiblioteket Arkenbiblioteket, fyra närbibliotek i kommunens serviceorter samt två mindre närbibliotek i kommunens ytterområden. Under perioden 2020-2021 upphandlas och byggs kommunens första biblioteksbuss.

Kontaktpersoner

Sune Westberg, avdelningschef

Tfn: 070-659 01 74

Verksamheten präglas av utvecklingsbenägna och kreativa medarbetare. Barnverksamheten är prioriterad och erbjuder ett stort utbud, framför allt för åldrarna 0-6 år. Arkenbiblioteket ansvarar även för Umeå universitetsbiblioteks service till studenter. Läs mer på webbplatsen: www.bibliotek.ornskoldsvik.se

Arbetsuppgifter

Tjänsten som chef för biblioteksenheten innebär att du tillsammans med andra skapar mervärden för alla invånare och medverkar starkt till samhällets utveckling. I dialog med förtroendevalda och medarbetare förväntar vi oss att du skapar hållbara relationer och arbetar i harmoni med dina medarbetare för ett positivt arbetsklimat byggt på välvilja och kompetens. Du har ett övergripande ansvar för att verkställa politiska beslut och att driva utvecklingen inom verksamhetsområdet. Samverkan är en viktig del i såväl externa som interna processer.

Som chef för biblioteksenheten har du ansvar för arbetsmiljö, ekonomi, personal och verksamhet. Personalansvaret omfattar 20 tillsvidareanställda samt ett antal visstidsanställda. Som enhetschef ingår du i kultur- och fritidsavdelningens ledningsgrupp.

Du och dina medarbetare ska arbeta fram strategier för en långsiktigt hållbar utveckling av verksamheten och genom god omvärldsbevakning skapa förutsättningar för att möta förändringar i organisation och arbetssätt. Du är en drivande kraft i den digitala utvecklingen inom verksamheten.

Som chef erbjuds du goda möjligheter till stöd och utveckling i ditt ledarskap via olika ledarforum och chefsprogram, exempelvis chefsutbildning och arbetsmiljöutbildning.

Kvalifikationer

Vi söker dig med högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer tillräcklig. Dokumenterad chefserfarenhet, gärna inom biblioteksområdet, är meriterande och likaså god förståelse för bibliotekets funktion och betydelse för samhällsutvecklingen.

Som person är du trygg och stabil och bedriver ett coachande ledarskap där du ständigt arbetar för att främja en god arbetsmiljö. Du är strukturerad och kan på ett tydligt sätt kommunicera mål och leda verksamheten i samverkan med medarbetare och kollegor.

Du arbetar progressivt med snabba beslut, prövar gärna nya arbetssätt och tänker ständigt på nya förbättringar. Då rollen innebär många kontaktytor både internt och externt behöver du ha en god samarbetsförmåga.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.

Körkort, behörighet B, är ett krav.


Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.

Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik

Sista ansökningsdatum

19 april

Ort

Örnsköldsvik

Kontaktpersoner

Sune Westberg, avdelningschef

Tfn: 070-659 01 74