Vik. verksamhetsutvecklare Bibliotek till Kultur Gävleborg

Vi söker dig som tillsammans med oss inom Kultur- och kompetensförvaltningen vill bidra till att stärka och utveckla Gävleborgs län. Vi är ungefär 150 medarbetare som arbetar vid våra tre folkhögskolor; Bollnäs, Forsa och Västerberg samt inom avdelningen Kultur Gävleborg.

Kontaktpersoner

Pia-Marit Ekström, Enhetschef

Tfn: 073 397 74 57

Cajsa Blank, Verksamhetsutvecklare Bibliotek

Tfn: 073 086 57 50

Folkhögskolorna bedriver utbildning, folkbildning och viss konferensverksamhet. Kultur Gävleborg genomför utvecklingsinsatser, produktioner, utbildning och rådgivning. Inom förvaltningen handläggs även fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet enligt kultursamverkansmodellen samt verksamhets- och utvecklingsbidrag till folkrörelserna och föreningslivets regionala verksamheter.

Kultur Gävleborg är avdelningen för Region Gävleborgs egenadministrerade, regionala kulturverksamheter. Här arbetar verksamhetsutvecklare och producenter inom regional biblioteksverksamhet, konst, film, crossmedia, hemslöjd, litteratur, dans, musik, världsarv samt strateger och administrativt stöd. Vi finns på Silvanum i Gävle men arbetar över hela länet. Tillsammans arbetar vi för målen i den regionala kulturplanen och den regionala biblioteksplanen. Avdelningen arbetar utifrån ett intersektionellt perspektiv och är hbtq-certifierad sedan 2016. Gävleborgs län är ett finskt förvaltningsområde.
Länk till Kulturplan Gävleborg 2019-2022 https://www.regiongavleborg.se/kultur/kulturplan-gavleborg/kulturplan-2019-2022/

Länk till Biblioteksplan Gävleborg 2020-2022 

https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/regional-biblioteksverksamhet/regional-biblioteksplan-2020-2022/

Den regionala biblioteksverksamheten har i uppdrag att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet (Bibliotekslagen 2013:801). Verksamheten har en strategisk, stödjande och rådgivande funktion för folkbiblioteken i regionen och är sammanhållande i processer, projekt och fortbildningsinsatser. Verksamheten ska även utveckla det litterära området och verka läsfrämjande. Kultur Gävleborg arbetar i nära dialog med länets folkbibliotek inom ramen för bibliotekssamarbetet HelGe.

Arbetsuppgifter

Vi söker en vikarierande verksamhetsutvecklare bibliotek med inriktning mot barn och unga.
Ditt uppdrag är att arbeta stödjande, rådgivande och strategiskt med barn och ungas tillgång till bibliotek och språkutveckling.
Hos oss kommer du att arbeta med läsfrämjande och tillgänglig läsning för barn och unga genom samverkan och nätverksbyggande. Du kommer att ingå i pågående projekt och arbeten som främjar små barns språkutveckling, tillgänglighet och mångspråk samt medie- och informationskunnighet för barn och unga.
Du är ett stöd för folkbiblioteken bland annat i arbetet med att införa FN:s konvention om barnets rätt i verksamheten. Du kommer att ingå i gränsöverskridande samarbeten, projekt och nätverk med övriga verksamhetsutvecklare på Kultur Gävleborg och andra aktörer regionalt, nationellt och internationellt.
Du rapporterar till enhetschef på avdelningen Kultur Gävleborg.

Kvalifikationer

 • Högskole- eller universitetsexamen inom bibliotek- och informationsvetenskap, bibliotekarieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • Arbetslivserfarenhet inom biblioteksverksamhet gällande metodutveckling, uppföljnings- och implementeringsarbete, gärna inom området barn och unga
 • Erfarenhet av samverkan och god förmåga att se sammanhang, leda arbetsgrupper och föra dialog. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av projektledning och processledning
 • Kunskap om FN:s konvention om barnets rätt
 • Meriterande med kompetens inom språkutveckling för barn och unga
 • Kunskap om digitala verktyg och erfarenhet av utvecklingsarbete kopplat till digitaliseringens möjligheter
 • Erfarenhet av att arbeta gränsöverskridande och samverkan med andra konst- och kulturområden
 • Erfarenhet, kunskap och förståelse för arbete inom politiskt styrda organisationer är meriterande
 • Förmåga att arbeta strukturerat och analysera, planera och prioritera ditt arbete
 • Egen drivkraft med förmåga till självständigt arbete mot gemensamma mål
 • Vana att kommunicera och presentera ditt arbete på svenska och engelska i såväl tal, skrift som i sociala medier.

Körkort erfordras.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Mitten av januari

Antal platser: 1

Ansökan

Arbetgivarens referensnummer: RS 2020/2160

Senaste ansökningsdatum: 2020-11-02 23:59:59

Kontaktpersoner

Pia-Marit Ekström, Enhetschef
Tel: 073 397 74 57
Email: pia-marit.ekstrom@regiongavleborg.se

Cajsa Blank, Verksamhetsutvecklare Bibliotek
Tel: 073 086 57 50
Email: Cajsa.blank@regiongavleborg.se

Fackliga företrädare

Helén Rangsmo Lundvall, Vision
Tel: 026-15 59 88
Email: helen.rangsmo.lundvall@regiongavleborg.se

Josephine Rydberg, DIK
Tel: 072-560 95 75
Email: josephine.rydberg@regiongavleborg.se

Sista ansökningsdatum

2 november

Ort

Gävle

Kontaktpersoner

Pia-Marit Ekström, Enhetschef

Tfn: 073 397 74 57

Cajsa Blank, Verksamhetsutvecklare Bibliotek

Tfn: 073 086 57 50