Stiftsarkivarie

Gillar du krälande skorpioner, fällor med vassa spjut i botten, gropar fulla med ormar och stenblock som kommer rullande mot dig?

Kontaktpersoner

Karin Spector, stiftsdirektor

Tfn: 021-17 85 32

 

Då ska du nog inte söka tjänsten som stiftsarkivarie hos oss på Västerås stift. Men vill du ha ett lagom spännande jobb utan att utsättas för livsfara ska du söka jobbet. Vi står inför stora förändringar på arkiv- och dokumenthanteringsområdet och kommer de närmaste åren att utveckla elektronisk dokumenthantering och digital långtidslagring med e-arkiv vilket kommer att innebära stora förändringar i arbetssätt, och där kommer din kompetens in. Arbetet handlar både om stiftskansliets egen verksamhet och att ge råd och stöd till församlingar och pastorat.

Läs mer om tjänsten och om oss på: www.svenskakyrkan.se/vasterasstift

 

Sista ansökningsdatum

29 februari

Ort

Västerås

Kontaktpersoner

Karin Spector, stiftsdirektor

Tfn: 021-17 85 32